ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / DOPPLER

Υπερηχογράφημα βιομετρίας ανάπτυξης & εξέταση Doppler

Το υπερηχογράφημα βιομετρίας ανάπτυξης  και η εξέταση Doppler περιλαμβάνουν μια σειρά μετρήσεων (βιομετρία) του εμβρύου που επιτρέπει στον Μαιευτήρα Δρ. Καράμπελα Αλέξη να υπολογίσει το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου/ων. Για τον έλεγχο της βιομετρίας του εμβρύου και τον υπολογισμό της ηλικίας κύησης και του βάρους του εμβρύου κατά το 2ο και 3ο  τρίμηνο χρησιμοποιούνται κατάλληλες υπερηχογραφικές μετρήσεις που περνιούνται σε ειδικό λογισμικό το οποίο υπολογίζει την φυσιολογική ή μη κατανομή των μετρήσεων.

Πάντα η μέτρηση προσδιορίζεται από τον γιατρό σε σχέση με την υπολογιζόμενη ηλικία της κύησης και της σύγκρισης με μεγάλο πληθυσμό εμβρύων που υπάρχει μέσα στα δεδομένα του λογισμικού. Έτσι το εμβρυϊκό βάρος συγκρίνεται με τυποποιημένες καμπύλες. Μπορεί να εξαχθεί η εκατοστιαία θέση του βάρους, στην  κλινική πρακτική όταν υπάρχει υποψία ελλιπούς ανάπτυξης. Πολλαπλές μετρήσεις σε διάστημα μίας εβδομάδας είναι απαραίτητες για ασφαλή αποτελέσματα.

Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ. Καράμπελας Αλέξης μετράει τις διαστάσεις της κεφαλής, της κοιλίας και των μακρών οστών (μηριαίο) και δίνει άμεσα εκτίμηση του βάρους του εμβρύου. Οι Κατάλληλες μετρήσεις άρα και οι λαμβανόμενες τιμές γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα όπως περιγράφονται από τη Διεθνή και Ελληνική Εταιρία των υπερήχων για να περιορίζονται αποκλίσεις μεγαλύτερες του +/-10% που είναι αποδεκτή μετά την 36η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Παρότι τα περισσότερα έμβρυα μεγαλώνουν μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, ωστόσο, ακόμα και στις περισσότερες καταστάσεις  που το έμβρυο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που αναμένεται για την συγκεκριμένη η εγκυμοσύνη εξελίσσεται συνήθως καλά και το παιδί γεννιέται χωρίς πρόβλημα.

Είναι εξαιρετικά σημαντική η αποστολή του Μαιευτήρα Γυναικολόγου σε αυτά τα υπερηχογραφήματα για  να εντοπίζει έγκαιρα τα πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα έμβρυα ώστε να τίθενται σε κατάλληλη τακτική παρακολούθηση και να προλαμβάνονται επιπλοκές οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε αυτά κατά την ενδομήτρια ζωή ή τον τοκετό. Ο τακτικός έλεγχος της εμβρυϊκής κινητικότητας και η εκτίμηση των αναπνευστικών κινήσεων( εμβρυικό λόξιγκα) του εμβρύου μας παρέχουν πληροφορίες για την καλή κατάσταση του εμβρύου.

Η Εκτίμηση της θέσης και της κατάστασης του πλακούντα είναι απαραίτητα για να καθοριστεί ο βαθμός ωρίμανσης του πλακούντα και να αξιολογηθεί ο τρόπος παρακολούθησης στο υπόλοιπο της κύησης όπως και να καθοριστεί η ακριβής θέση του για να αποκλειστούν περιπτώσεις χαμηλής πρόσφυσης αλλά και ακραίων περιπτώσεων επιπωματικού πλακούντα. Γίνεται Μέτρηση της  ποσότητας του αμνιακού υγρού που μας παρέχει πληροφορίες για την καλή κατάσταση του εμβρύου. Μετριέται η ποσότητα του αμνιακού υγρού και συναξιολογείται με την εμφάνιση του πλακούντα και την εξέταση των αγγειακών ροών Dopplers. Η ποσότητα του αμνιακού υγρού ειδικά όταν είναι χαμηλή μπορεί να επηρεάσει την αναπνευστική κατάσταση του μετέπειτα νεογνού όπως αντίστοιχα και η αυξημένη ποσότητα μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων(σπάσιμο των νερών). Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να διαπιστωθούν από το υπερηχογράφημα βιομετρίας και βιοφυσικού προφίλ τα οποία αξιοποιεί και τα συζητάει ειλικρινά με την μητέρα και το ζευγάρι  ο έμπειρος και καταρτισμένος Μαιευτήρας Δρ. Καράμπελας Αλέξης.

Η αξιολόγηση της ροής του αίματος από τη μητέρα προς τον πλακούντα (μητριαίες αρτηρίες), από τον πλακούντα προς το έμβρυο (ομφαλικές αρτηρίες) και εντός του εμβρύου (μέση εγκεφαλική αρτηρία, φλεβώδης πόρος) γίνονται με το  έγχρωμο Doppler της κυκλοφορίας του αίματος στον πλακούντα αλλά και στο ίδιο το έμβρυο μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη θρέψη και οξυγόνωση του εμβρύου. Επίσης, ελέγχεται η σωστή τροφοδοσία από τον πλακούντα, εξακριβώνεται η πορεία του εμβρύου μέχρι εκείνη τη στιγμή και προβλέπεται η μελλοντική ενδομήτρια ανάπτυξή του. Είναι μια εξέταση ιδιαίτερα σημαντική και γίνεται από τον Ιατρό πλήρως και ολοκληρωμένα σε όλα τα αγγεία ακόμα και αν όλα είναι φυσιολογικά.

Με την εξέταση της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες ελέγχεται η μητριαιο-πλακουντική κυκλοφορία και μπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος προεκλαμψίας και υπολειπόμενης (IUGR) ανάπτυξης του εμβρύου. Η μελέτη Doppler της ομφαλικής αρτηρίας και η διαπίστωση της φυσιολογικής ροή του αίματος δείχνει ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει αύξηση των  αντιστάσεων ροής σε αυτά τα αγγεία που μπορεί να καταδείξει την πλακουντιακή ανεπάρκεια δηλαδή μη επαρκή σίτιση από τον πλακούντα του εμβρύου.

Επιπλέον, γίνεται και αναζητάται η ύπαρξη εμφανών περιτυλίξεων του ομφαλίου λώρου στον τράχηλου-γύρω από τον λαιμό- του εμβρύου για να καθοριστούν οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε περίσφιξη του ομφαλίου λώρου.

Η εξέταση και τα ευρήματα της γίνεται και εξηγείται με υπομονή και ειλικρίνεια από τον Μαιευτήρα Γυναικολόγο Δρ. Καράμπελα Αλέξη.