ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Ιατρός δέχεται ασφαλισμένους από όλα τα ταμεία καθώς και ασθενής χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Είναι πιστοποιημένος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

Ο Ιατρός συνεργάζεται με Ασφαλιστικές εταιρίες για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.