ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Σήμερα, ο Γυναικολόγος Καράμπελας Αλέξης συνεργάζεται με τις πιο σύγχρονες ιδιωτικές Γενικές  Γυναικολογικές & Μαιευτικές Κλινικές της Αθήνας.

Συνεργάτης και μέλος της Λαπαροσκοπικής ομάδας ods της  ΙΑΣΩ  Μαιευτική Γυναικολογική κλινική

Συνεργάτης της Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής, ΡΕΑ

04eb82a68a0d88b3e67d2f8ed1235855_xl-1
iaso_web