ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

(ενδομήτρια σπερματέγχυση – IUI)

Η σπερματέγχυση (ενδομήτρια σπερματέγχυση – IUI)  είναι μια απλή και ανώδυνη μέθοδος της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μιμείται την φυσική διαδικασία της γονιμοποίησης. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι αρκετά ικανοποιητικά για το ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί και πληροί τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης μεθόδου.

Ένας από τους παράγοντες που εξαρτάται η υπογονιμότητα είναι το σπέρμα. Η ανάλυσή του μπορεί να διεξαχθεί στο ειδικό εργαστήριο που συνεργάζεται ο Γυναικολόγος Καράμπελας Αλέξης με σπερμοδιάγραμμα και βιοχημικές εξετάσεις που γίνονται από την αρχή της διαδικασίας διερεύνησης της υπογονιμότητας. Ο Γυναικολόγος Δρ. Καράμπελας Αλέξης εξειδικεύεται στην ανάλυση σπέρματος και στις τεχνικές ενίσχυσής του, με σκοπό τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα και να οδηγούν στα σωστά συμπεράσματα και στη πραγματική ενεργοποίηση της διάρκειας του σπέρματος που χρησιμοποιείται.

Προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η σπερματέγχυση :

η  υποψήφια μητέρα πρέπει να έχει

  • διαβατές σάλπιγγες (ή έστω η μία σάλπιγγα), εκτίμηση που θα κάνει ο γυναικολόγος της κατόπιν εξετάσεων, κυρίως μέσω της Σαλπιγγογραφίας.
  • να έχει φυσιολογικό ορμονικό προφίλ
  • να είναι κάτω των 35 ετών αλλά όχι αποκλειστικά.

Ήπια προβλήματα του σπέρματος όπως α)ο μειωμένος συνολικός αριθμός, β)η χαμηλή κινητικότητα των σπερματοζωαρίων  και γ) η παθολογική μορφολογία των σπερματοζωαρίων είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν και να εκτιμηθούν από ουρολόγο , πριν πραγματοποιηθεί η σπερματέγχυση.

Η σπερματέγχυση ενδείκνυται όταν:

  • Η γυναίκα δεν έχει σταθερό κύκλο
  • Υπάρχουν διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας
  • Ο άνδρας έχει ήπια προβλήματα με το σπέρμα
  • Σε περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότη, είτε επειδή η γυναίκα δεν έχει σύντροφο είτε επειδή ο σύντροφός της έχει αζωοσπερμία.

Παρότι ακόμα και με αζωοσπερμία, ο υποψήφιος πατέρας  μπορεί να αποκτήσει παιδί καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί βιοψία όρχεος, να βρεθούν σπερματοζωάρια και να χρησιμοποιηθούν για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στη ενδομήτρια σπερματέγχυση μόνο σε περίπτωση που το δείγμα και το ζευγάρι πληροί τις προδιαγραφές. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση του σπέρματος αλλάζει τους επόμενους μήνες συνιστάται η αναβολή και ο προγραμματισμός για την επόμενη. Ο Γυναικολόγος Δρ. Καράμπελας Αλέξης θα σας καθοδηγήσει στην επιθυμητή και κατάλληλη διαδικασία για να αποφευχθεί η απογοήτευση, ο κόπος και η επιβάρυνση. Αντιθέτως, να πετύχει το ζητούμενο που είναι η εγκυμοσύνη.